غلظت اسپرم چقدر باید باشد؟

غلظت اسپرم چقدر باید باشد؟ اگر قصد بارداری دارید باید بدانید که تعداد اسپرم بسیار مهم است. تعداد غیرطبیعی اسپرم علاوه بر مشکل در باروری ممکن است نشان دهنده یک بیماری زمینه ای نیز باشد. تعداد اسپرم طبیعی از ۱۵ میلیون اسپرم تا بیش از ۲۰۰ میلیون اسپرم در میلی لیتر (میلی لیتر) منی است.… ادامه خواندن غلظت اسپرم چقدر باید باشد؟