خواص شیره تریاک در طب سنتی

خواص شیره تریاک در طب سنتی چیست؟ تریاک از جمله ماده هایی محسوب می شود که مصرف آن به عنوان ماده دارویی سابقه دیرینه دارد. در طب سنتی ایران به اثرات دارویی تریاک و عوارض و مصرف غیرمنطقی آن اشاره شده است. اعتیاد به تریاک در ایران به یکی از معضلات اجتماعی تبدیل شده است.… ادامه خواندن خواص شیره تریاک در طب سنتی