ازدواج افراد درونگرا و برونگرا

قطعا یکی از چالش برانگیزترین موردهای ازدواج، ازدواج افراد درونگرا و برونگرا است. در واقع این ازدواج را باید اتحاد دو قطب مخالف هم نامید. دو انسان از دو دنیای مختلف با علائق وسلیقه‌های کاملا متفاوت. آیا می‌توان برای چنین ازدواجی آینده روشنی تصور کرد و به آن امیدوار بود؟ متاسفانه وقتی افراد تصمیم به… ادامه خواندن ازدواج افراد درونگرا و برونگرا

ازدواج افراد درونگرا و برونگرا

قطعا یکی از چالش برانگیزترین موردهای ازدواج، ازدواج افراد درونگرا و برونگرا است. در واقع این ازدواج را باید اتحاد دو قطب مخالف هم نامید. دو انسان از دو دنیای مختلف با علائق وسلیقه‌های کاملا متفاوت. آیا می‌توان برای چنین ازدواجی آینده روشنی تصور کرد و به آن امیدوار بود؟ متاسفانه وقتی افراد تصمیم به… ادامه خواندن ازدواج افراد درونگرا و برونگرا